Voorwaarden Nationale RestaurantPITCH

 

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op het concept de Nationale RestaurantPITCH, wat wordt georganiseerd door Horecava, Lightspeed en Sligro. (te noemen: “organisatoren”)
 • Dit concept biedt deelnemers de gelegenheid om hun restaurantconcept te pitchen en daarmee kans te maken op een Pop up op Horecava 2018.
 • De inschrijvingsmodule loopt van 8 mei tot en met 28 juli 2017
 • Van alle inschrijven, worden er 15 kandidaten uitgenodigd voor de eerste jurydag op 2 augustus
 • De organisatoren zullen samen met de vakjury bepalen hoeveel kandidaten er door mogen naar de tweede jurydag op 23 augustus.
 • De winnaar krijgt een samenwerkingsovereenkomst voor de maanden september t/m januari, om ervoor te zorgen dat de Pop Up daadwerkelijk op Horecava 2018 wordt gerealiseerd.
 • De organisatoren behouden het recht om zonder opgaaf van redenen het concept te wijzigen of stop te zetten. Een herziene versie wordt op de site geplaatst met een datum.
 • De organisatoren en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden

 

Deelname

 • De kandidaat gaat akkoord met de algemene voorwaarden
 • Deelname is gratis
 • De deelname is geldig vanaf 21 jaar
 • Het inschrijfformulier moet volledig zijn ingevuld om de kandidaat goed te kunnen beoordelen.
 • De uiterste inschrijfdatum is 28 juli 2017. Inschrijvingen die hierna binnenkomen, zijn niet meer geldig.
 • De gegevens worden vertrouwelijk behandeld
 • De deelnemer staat ervoor in dat zijn concept geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart de organisatoren tegen aanspraken van derden, die beweren dat het concept inbreuk maakt op hun eigendomsrechten.
 • Bij inschrijving dient de deelnemer te verklaren dat hij instaat voor de juistheid van de door hem opgegeven informatie. In geval van onjuiste informatie, (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van het concept behouden de organisatoren het recht voor om deelnemers uit te sluiten dan wel te diskwalificeren. In het geval de deelnemer reeds als winnaar is aangemerkt, behouden de organisatoren zich het recht voor om de prijs terug te trekken en/of deze aan een andere deelnemer toe te kennen.
 • Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.
 • Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisatoren.
 • Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot dit concept, kunt u een e-mail sturen naar info@nationalerestaurantpitch.com.
 • De deelnemer geeft toestemming dat er te allen tijde mag worden gefilmd en mag worden gefotografeerd, gedurende het traject
 • De deelnemer zal een actieve bijdrage leveren aan de social media campagne