Attend

Attend is een Hospitality Agency geboren in de 5 sterren hotellerie. In een fluctuerende markt hebben opdrachtgevers behoefte aan flexibiliteit zonder verlies van continuïteit in het serviceniveau. Wij geloven dat dit enkel gerealiseerd kan worden door te investeren in medewerkers, zij zijn immers bepalend voor het eindoordeel van gasten. In nauwe samenwerking met opdrachtgevers formeren wij een vast team van authentieke (flexibele) medewerkers die in gedrag en houding volledig aansluiten bij de visie en ambitie van de opdrachtgever.